Home » Rookkanaal

Rookkanalen en rookgasafvoer voor pelletkachels

 

BELANGRIJK:  EEN PELLETKACHEL MAG NIET AANGESLOTEN WORDEN MET  EEN MUURDOORVOER.

PELLETKACHELS VALLEN ONDER DE ZELFDE REGELGEVING ALS HOUTKACHELS OMDAT PELLETS GEMAAKT ZIJN VAN( AFVAL) HOUT.

 

 

Voor elke houtgestookte kachel gelden (wettelijke) eisen wat betreft de kwaliteit en constructie van het rookkanaal. Veiligheid, een goede werking en een optimaal rendement staan voorop. Daarom is het altijd aan te raden om een erkende vakman in te schakelen voor advies en installatie. Om u een indruk te geven van de verschillende opties, geven we u hier achtergrondinformatie over rookkanalen.

 

Allereerst is het goed om de wijze van rookgasafvoer bij pelletkachels, houtkachels en haarden toe te lichten.

Hoe werkt een rookkanaal - Onderdruk en trek in het rookkanaal

Lucht, in dit geval rookgassen,  verplaatst zich altijd van de plek waar de druk  hoger is naar de ruimte waar de druk lager is. Dat noemen we het principe van onderdruk. In een afvoer naar buiten heerst een onderdruk, waardoor de rook die weg zal kiezen. Hoe beter dat werkt, hoe beter de kachel ‘trekt’.

 

De mate van ‘trek’ hangt af van een aantal factoren. Een van de belangrijkste is de lengte van het rookkanaal. Hoe langer het kanaal, hoe groter het drukverschil en daarmee de trek. Bochten en verloopstukken hebben een negatieve invloed op de werking van het rookkanaal. Het heeft dan ook de sterke voorkeur om een volledig recht kanaal te hebben dat naar boven loopt. Of het aantal bochten te beperken.

Voorbeeld rookkanaal - Poujoulat - Geïsoleerd kanaal Therminox ZI 26

Daarnaast wordt de trek veroorzaakt door het warm worden van het afvoerkanaal. Hoe warmer het kanaal van binnen is, des te meer trek er zal zijn. Dit is ook de reden dat een geïsoleerd RVS rookgasafvoer vele malen beter stookt dan een brede gemetselde schoorsteen.

Iedere kachel heeft een minimale hoeveelheid geforceerde trek, uitgedrukt in Pascal, nodig om goed te kunnen branden. Mocht het rookkanaal deze waarde niet halen dan moeten er aanpassingen gedaan worden om deze alsnog te halen. Een rookkanaal met onvoldoende trek kan gevaarlijke situaties opleveren. Bijvoorbeeld terugslag, een situatie waarbij de rookgassen van de kachel de kamer instromen in de plaats via het rookkanaal naar buiten gaan.

 

Veiligheid voorop

De afvoer van rookgas uit de pelletkachel  kan  uiteraard gepaard gaan met hoge  temperaturen. Denk ook aan de uitzonderingssituaties zoals bij een schoorsteenbrand waar de temperatuur kan oplopen tot 800 C. Daarom is het belangrijk dat het rookkanaal tegen deze temperaturen bestand is. Bij traditionele stenen schoorstenen is dat niet altijd (meer) het geval en bestaat zelfs het risico van lekkage, met alle gevaren van dien.

Daarom zal bij aanleg en renovatie van rookkanalen vrijwel altijd gekozen worden voor (enkel- of dubbelwandige) metalen afvoerleidingen met een afdoende diameter.

Blauw gegloeide buis2mm stalen buis in emaille

Het afvoersysteem van de woonkamer naar buiten

Stenen rookkanaal

Oude rookkanalen bestaan altijd uit gemetselde stenen. Indertijd bestonden de systemen bestaande uit metalen buizen nog niet. Afhankelijk van de situatie kan het bestaande stenen rookkanaal nog gebruikt worden voor het stoken van een pelletkachel, maar dan dient er wel een rvs flexibele rookkanaal in geplaatst moeten worden.

 

Dubbelwandig rookkanaal RVS

Als er een nieuw rookkanaal geïnstalleerd moet worden kiest men bijna altijd voor een dubbelwandig rookkanaal uit RVS. Dit is bij uitstek het type rookkanaal voor een pelletkachel.

Het onderhoud is eenvoudig, het kanaal is snel op temperatuur en is relatief eenvoudig te plaatsen. Het nadeel zijn de relatief hoge kosten. De kosten voor het dubbelwandige rookkanaal overstijgen al snel de kosten van de pelletkachel.

Ondanks de goede eigenschappen van het RVS dubbelwandige kanaal is het van groot belang dat deze op correcte wijze geïnstalleerd wordt.

Bij normaal gebruik blijft de buitenkant van het kanaal relatief koud. Mocht er een schoorsteenbrand ontstaan dan kan de temperatuur hoog oplopen. Daarom is het belangrijk dat het kanaal volledig omkokert wordt met een goedgekeurde brandvrije plaat.

Bij houten vloeren moet deze omkokering door de vloer heen lopen. Alleen zo bent u er zeker van dat de omgeving niet aangestoken wordt door een oververhit rookkanaal.

 

Flexibele RVS buis

Van dit type buis is er een groot aanbod en het meest geschikte is afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld enkel- of dubbelwandig. Deze buis wordt voor kanaalrenovatie gebruikt. Deze kanaalvoering is ontwikkeld voor de renovatie van bestaande rookkanalen. Hiermee wordt een oud gemetseld kanaal geschikt voor het vellig gebruik van een moderne pelletkachel.

 

Normen

Voor aanleg en materiaalgebruik van rookkanalen gelden diverse eisen en normen, zowel nationaal als Europees. Die hebben betrekking op zaken als brandveiligheid en kwaliteit (NEN 6062 en NEN 6064). U zult het TNO-keurmerk en mogelijk het KOMO-keurmerk tegenkomen, die aangeven dat het systeem is getest volgens de Nederlandse eisen. Voor alle systemen geldt sinds 2005 in ieder geval dat ze voorzien moeten zijn van het Europese CE-keurmerk.

 

BELANGRIJK:  EEN PELLETKACHEL MAG NIET AANGESLOTEN WORDEN MET  EEN MUURDOORVOER.

PELLETKACHELS VALLEN ONDER DE ZELFDE REGELGEVING ALS HOUTKACHELS OMDAT PELLETS GEMAAKT ZIJN VAN( AFVAL) HOUT.

Zie voor alle duidelijkheid de site RVO:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/faq

 

Deze tekst is te bekijken op: https://www.stokertje.nl/pelletkachel-regelgeving en eigendom van ´t Stokertje lees ook de https://www.stokertje.nl/disclaimer

Pelletkachels vallen onder dezelfde regelgeving als houtkachels omdat pellets gemaakt zijn van (afval)hout. Als een pelletkachel met een pijp rechtstreeks door de muur geinstalleerd wordt geeft dit allereerst omgevingsproblemen, maar ook praktische problemen in de vorm van overdruk situaties. Hierdoor kan ernstige roetvorming op de gevel ontstaan, maar ook in de woning binnenshuis. Dit komt omdat er sprake is van een geforceerde druk situatie in de haard. Om gevaarlijke situaties te

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften

Direct achter de pelletkachel naar buiten… Levensgevaarlijk!!

Een pelletkachel die direct door de gevel staat zonder enige vorm van trek is levensgevaarlijk, hierdoor kan bij wind de hitte rechtstreeks teruggedrukt worden in de pellettank met alle gevolgen van dien! laat dat aub niet toe of vervang het als u toch de dupe bent geworden van dergelijke plaatsing!